Codzienność w domu dziecka

Codzienność w domu dziecka

Codzienność w domu dziecka. Podstawowe obowiązki, zajęcia dodatkowe, przywileje

Domy dziecka są niezbędnymi instytucjami, aby system opieki społecznej mógł należycie funkcjonować. Troszcząc się o dzieci i młodzież zapewniają im godne warunki życia, w przypadku występowania trudnej sytuacji rodzinnej.

Jakie dzieci trafiają do domów dziecka?

  • Zaniedbywane przez rodziców biologicznych.
  • Mające zaburzenia osobowości.
  • Niepotrafiące przystosować się do podstawowych norm społecznych.
  • Sieroty.

Rola domów dziecka w wychowywaniu dzieci

Zadaniem domów dziecka jest zapewnienie wychowankom dobrego standardu życia, a także zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, biologicznych, psychologicznych i społecznych. Duży nacisk kładzie się na zapewnienie im bezpieczeństwa, którego zabrakło w domu rodzinnym, ze względu na trudną sytuację.

Wychowawcy pracują również nad tym, aby wyrobić w dzieciach pozytywne nawyki oraz umocnić dobre wartości, takie jak:

  • pracowitość,
  • uczciwość,
  • poczucie własnej wartości,
  • odwagę cywilną,
  • prawdomówność.

Życie w domu dziecka. Podstawowe obowiązki wychowanków

Codzienność w domu dziecka jest z góry ustalona. Tworzony jest specjalny harmonogram, do którego wychowankowie powinni się przystosować. Pobudka następuje o ustalonej godzinie. Dzieci mają czas na poranną toaletę, jak i przygotowanie się do śniadania oraz wyjścia do szkoły. Wyznaczane są dyżury wśród dzieci, kto danego dnia ma przygotować stoły do śniadania.

Dzieci z domów dziecka, tak jak rówieśnicy, podlegają obowiązkowi edukacji, dlatego tuż po śniadaniu wyruszają do placówek edukacyjnych, do których są zapisane. Nauka jest bardzo ważna, ponieważ ona daje nadzieję na lepszą przyszłość i szybkie usamodzielnienie się po uzyskaniu pełnoletności.

Po powrocie do domu, dzieci mają czas na odpoczynek i odrobienie zadań domowych. Są bardzo często proszone o pomoc w domowych obowiązkach takich, jak koszenie trawy, sprzątanie czy ogólne utrzymanie budynku w dobrym stanie.

Ustalona jest również godzina, w której wychowankowie powinni znaleźć się w łóżkach. Młodsze dzieci zwykle są proszone o położenie się spać o 21:30, a starsze o 22.

Czas wolny w domu dziecka

Starsi wychowankowie wykazujący się już dużą samodzielnością, mogą opuszczać dom dziecka w celu odwiedzenia znajomych, zrobienia zakupów czy udania się do wybranej instytucji kulturalnej. Każde wyjście należy jednak zgłosić. Trzeba określić godzinę powrotu. Wszystko zapisywane jest w specjalnym zeszycie.

Istnieje również możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkoły, jak i odbywających się w różnych innych instytucjach. Dzieci mogą rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności, a także kształcić się w zakresie, który pomoże im szybko osiągnąć samodzielność, jak i zdobyć dobrze płatną pracę.

Dzięki sponsorom, dzieci z domów dziecka mają organizowane wycieczki, jak i wyjazdy wakacyjne. Mogą korzystać z wielu atrakcji, a tym samym ich życie jest radośniejsze.