Akcja specjalna dla domu dziecka

Akcje charytatywne dla domów dziecka

Dlaczego warto brać udział w akcjach pomocy dla domów dziecka? Jak zorganizować akcje charytatywne samodzielnie?

Domy dziecka są najbardziej efektywną formą pomocy dla małoletnich, którzy znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej. Warto inwestować swój czas, jak i pieniądze w pomoc placówkom opiekuńczo-wychowawczym, które robią wszystko, aby zapewnić dzieciom godne warunki do życia i rozwoju.

W dobrze prosperującym domu dziecka, dzieci i młodzież mogą nauczyć się budowania relacji najbliższych do tych, które rodzą się w standardowych rodzinach. Mogą rozwijać pasje i talenty, uczyć się, a także budować lepszą przyszłość dla siebie samych. Widząc takie postępowanie domów dziecka, nie pozostaje nic innego, jak wspierać ich działalność ze wszystkich sił.

Dlaczego akcje pomocy dla dzieci z domów dziecka są potrzebne?

Jedna akcja pomocy raz na rok nie wystarczy, aby dzieciom żyło się lepiej. Konieczne jest nieustanne wsparcie. Dzięki temu, domy dziecka będą miały środki oraz narzędzia do tego, aby umacniać pozycję dzieci w społeczeństwie.

Pomoc dzieciom z domów dziecka daje bardzo dużą satysfakcję. Wychowankowie potrafią odwdzięczyć się organizacją wspaniałe spektakle tematyczne, wyprawiając imprezy na cześć sponsorów i darczyńców, a także osiągając bardzo dobre wyniki w nauce oraz w różnych konkursach. Budując swoją przyszłość pokazują, że inwestowane w nich pieniądze nie są wydawane na marne.

Masz jeszcze wątpliwości, dlaczego warto pomagać domom dziecka?

 • Akcja pomocy dla domów dziecka prowadzona przez profesjonalną fundację pozwala realizować podstawowe cele, np. remont łazienki, zakup sprzętu komputerowego, organizację wycieczki do muzeum.
 • Pomagając innym, stajesz się lepszym, bardziej wartościowym człowiekiem. Uśmiech na twarzy drugiej osoby rekompensuje wszystkie trudy, jak i wydane pieniądze.
 • Zapewniasz lepszy start w przyszłość dzieciom, które na wsparcie nie mogą liczyć ze strony biologicznych rodziców ani krewnych.
 • Pomagasz dzieciom żyć na bardzo dobrym poziomie, cieszyć się z możliwości nauki. Dzieci z zadbanych placówek nie czują się gorsze od innych, ponieważ niczego im nie brakuje.
 • Spełniasz marzenia dzieci, którym nie było dane zaznać spokojnego dzieciństwa. Marzą one o tak prozaicznych rzeczach, jak nowy telefon, komputer, sprzęt fotograficzny czy zakup nowych butów.

Jak samodzielne zapoczątkować akcje pomocy dla domów dziecka?

Zorganizowanie akcji charytatywnej nie jest wcale tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Wystarczą chęci, dobry plan działania, a uda się stworzyć akcje, które będą stanowiły stałe wsparcie dla placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zawsze należy dążyć do tego, aby akcja pomocy nie miała charakteru jednorazowego, ale aby stała się wydarzeniem cyklicznym.

Aby akcja pomocy dla domu dziecka mogła zostać uruchomiona, musisz postępować według następującego planu:

 • Ustal cel

  Konieczne jest sprecyzowanie celu, w jakim akcja jest organizowana. Nie może to być hasło: pomoc dla domu dziecka. Trzeba określić dokładne potrzeby placówki np. remont łazienki, zakup nowego sprzętu AGD, wyposażenie całego domu dziecka w nowe meble. Uda się dzięki temu zorganizować konkretną zbiórkę, na określoną sumę pieniędzy. Dobrze sprecyzowane akcje mają największą szansę powodzenia.

 • Określ formę działań

  Zastanów się, na jak szeroką skalę chcesz zorganizować akcję. Czy ma to być zbiórka lokalna? Czy może ogólnokrajowa? W obu przypadkach pomocny jest internet, w którym można stworzyć stronę internetową, za pośrednictwem której możliwe będzie wpłacanie środków na rzecz danego celu.

 • Potrzebujesz pomocników

  Jeżeli akcja ma być prowadzona z rozmachem, w pojedynkę nie uda się wszystkiego zorganizować. Potrzebujesz pomocników, chętnych wolontariuszy, którzy mają głowy na karku, talent organizacyjny i chcą pomagać.

 • Zdobądź stosowne pozwolenia

  Aby akcja zbiórki pieniędzy na rzecz domu dziecka miała charakter oficjalny, potrzebujesz pozwoleń, najczęściej od urzędu miasta lub wójta. Pamiętaj, że organizatorem akcji może być osoba, która ukończyła 16 rok życia. Z formalnymi szczegółami możesz zapoznać się tutaj.

 • Promocja akcji

  Ważne jest, aby informacja o tym, że organizujesz akcję pomocy dla domu dziecka dotarła do szerokiego grona osób. Dzięki temu zmobilizujesz dużą grupę do przelania środków.