Czy likwidacja domów dziecka to dobry pomysł?

Likwidacja domów dziecka

Czy domy dziecka powinno się zlikwidować? Rozważania na temat zasadności ich funkcjonowania

Od 2017 roku trwają prace, które mają ograniczyć ilość domów dziecka. Zmiany dotyczą przede wszystkim dolnego wieku dzieci, które mogłyby w takich placówkach przebywać. Wszystko po to, aby zachęcić do zakładania rodzinnych domów dziecka, które uważane są za dużo lepszą formę rodziny zastępczej dla dzieci niż dotychczas funkcjonujące placówki. Już w 2011 roku wprowadzono ograniczenia co do ilości wychowanków (do 30) znajdujących się pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W 2018 roku w Polsce działało 1125 placówek opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na utrzymaniu samorządów. Rządowy plan zakłada sukcesywne zmniejszanie tej liczby.

Dlaczego rodziny zastępcze są uważane za lepsze niż tradycyjne domy dziecka?

Więcej uwagi, życzliwości, miłości, jak i czasu są w stanie poświęcić rodzice zastępczy swoim podopiecznym niż opiekunowie w domach dziecka, w których mieszka do 30 wychowanków. To główny argument, który podawany jest w momencie prowadzenia rozważań na temat konieczności likwidacji lub ograniczenia ilości powstających domów dziecka.

W rodzinach zastępczych przebywa maksymalnie do 3 dzieci, dlatego ich opiekunowie są w stanie zapewnić im lepsze warunki bytowe, zorganizować ciekawe zajęcia dodatkowe, jak i zdobyć środki potrzebne do organizacji wakacji. Z tym problemem borykają się tradycyjne domy dziecka, które muszą liczyć się z wydatkami i traktować wszystkich podopiecznych na równi.

Wielu domom dziecka daleko jest do zapewnienia warunków, jakie obowiązują w standardowej rodzinie. Trzeba jednak podkreślić, że tego typu placówki niejednokrotnie ratują dzieci i młodzież przed życiem w patologicznych rodzinach. Stają się przystanią w oczekiwaniu na adopcję lub usamodzielnienie. Nie można podważać zasadności ich funkcjonowania, ponieważ dla sporej grupy dzieci miejsc w rodzinach zastępczych nie ma. Nadal brakuje rodzin, które chciałyby pełnić tak ważną funkcję. Dopóki ten system nie rozwinie się na szeroką skalę, likwidacja tradycyjnych domów dziecka nie może stać się faktem.