Branża internetowa wspiera dzieciaki z domów dziecka z całej Polski.
Startujemy już bardzo niedługo.